EKONSERVIS
2020

Plán seminářů na rok 2020

Základní semináře, na které se bude vztahovat zákaznická karta

 1. Přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2019 a novinky pro rok 2020
  (Termín: 8. 1. 2020 a 9. 1. 2020)
 2. Přiznání k DPFO za rok 2019, daňové a nedaňové výdaje
  (Termín 15. 1. 2020 a 16. 1. 2020)
 3. Účetní uzávěrka za rok 2019, nejčastější chyby ve výkazech účetní závěrky
  (Termín 29. 1. 2020 a 30. 1. 2020)
 4. Přiznání k DPPO za rok 2019, úpravy účetního hospodářského výsledku
  (Termín 5. 2. 2020 a 6. 2. 2020)
 5. Daňový řád, postupy FÚ a daňových subjektů v daňovém řízení, elektronická evidence tržeb
  (Termín 11. 3. a 12. 3. 2020)
 6. Pracovní právo 2020 v praxi (Mgr. Vladimír Černý)
  (Termín 19. 3. 2020)
 7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, DPH a daně z příjmů
  (Termín 17. 9. 2020)
 8. Zásoby, pohledávky, závazky z pohledu účetnictví, DPH a daně z příjmů
  (Termín 24. 9. 2020)
 9. DPH v příkladech od zkoušek daňových poradců
  (Termín 8. 10. 2020)
 10. DPFO v příkladech od zkoušek daňových poradců, příklady na ostatní daně
  (Termín 5. 11. 2020)
 11. Účetnictví a DPPO v příkladech od zkoušek daňových poradců
  (Termín 12. 11. 2020)
 12. Aktualizační a diskusní seminář – schválené a připravované novelizace zákonů
  (Termín 3. 12. 2020)

Cena zákaznické karty na rok 2020 je 4 700,- Kč.
Cena za účast na jednotlivém semináři pro účastníky bez zákaznické karty je 1 200,- Kč.

Dodatečné semináře budeme pořádat podle aktuálního vývoje legislativy a poptávky účastníků.
Cena za účast na dodatečném semináři pro majitele zákaznických karet je 1 000 Kč, pro ostatní účastníky 1 200 Kč.
Pořadatelka není plátcem DPH.