EKONSERVIS
2020

Odborné informace

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015     [ formát PDF ]
Metodika EET     [ formát PDF ]
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb     [ formát PDF ]