EKONSERVIS
2023

Daňové poradenství

Na základě individuální dohody poskytujeme klientům daňové poradenství spočívající v osobních konzultacích, písemném řešení problémů a zpracování daňových přiznání včetně odkladu termínu pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob. V Komoře daňových poradců jsem zapsán od května roku 1993 s evidenčním číslem dekretu 000194. Jsem řádně pojištěn pro případ vzniku škody. Dlouhou dobu také působím jako zkušební komisař u kvalifikačních zkoušek Komory daňových poradců.

Druhy poskytovaných služeb

  1. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a zastupování klienta před finančním úřadem.
  2. Zpracování výkazů roční účetní závěrky včetně výkazu o peněžních tocích.
  3. Daňový audit účetnictví.
  4. Účetní a daňové poradenství prostřednictvím e-mailu.
  5. Zpracování písemných stanovisek k účetním a daňovým problémům.
  6. Zastupování klientů v odvolacím řízení před finančním úřadem.

Ceny služeb jsou smluvní. Za zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob včetně odkladu termínu pro jeho podání se pohybují od 3 000 do 6 000 Kč bez DPH. Tato cena však nezahrnuje provedení daňové kontroly účetnictví klienta.