EKONSERVIS
2023

Auditorské služby

Auditorem zapsaným v Komoře auditorů ČR jsem od roku 1995 a mám číslo oprávnění 1524. Služby klientům poskytuji jako fyzická osoba společně se spolupracující osobou, kterou je moje manželka. Auditorské služby nabízíme především podnikatelským subjektům menší a střední velikosti. Se svými klienty navazuji zpravidla dlouhodobou spolupráci, při které poskytujeme i poradenské služby a zpracováváme analýzy a nezávislá stanoviska k jednotlivým problémům. Dále nabízíme i provedení auditu grantových projektů a dotací z EU.

Audit považuji nejen za nezávislou kontrolu, ale především za kvalifikovanou službu poskytovanou klientům. Auditorské služby proto poskytujeme i klientům, kteří nemají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky.

Ceny za auditorské služby jsou smluvní a liší se podle typu společnosti, podle rozsahu a složitosti účtované problematiky a v neposlední řadě podle rizika a odhadované pracnosti příslušné zakázky a je úměrná k tržním cenám za poskytování ekonomického, daňového a právního poradenství.

Hledáte-li auditora, jsem Vám plně k dispozici.